Openhaardhout kopen en bestellen

Hoe lang brandt haardhout?

Op de vraag, hoe lang haardhout brandt, is geen éénduidig antwoord te geven. Er zijn te veel verschillende factoren die van invloed zijn op de brandduur van het openhaardhout. Iedere houtsoort heeft zijn eigen specifieke kenmerken zoals de hardheid en structuur. Deze structuur ontstaat tijdens het groeiproces van de boom. Ook het klimaat waarin de boom groeit is van invloed op de structuur. Een boom welke snel groeit zal een opener structuur hebben en is zachter dan een boom welke langzaam groeit. Haardhout met een zachte structuur zal sneller zijn warmte afgeven en sneller opbranden dan een openhaardhout soort met een harde structuur.

Verder zijn ook de soort kachel en openhaard en de manier van stoken van belang. Beiden zijn van grote invloed op de brandduur. In een grote openhaard of houtkachel zal het vuur groter zijn en uw openhaardhout sneller branden. Bij te weinig zuurstof zal uw openhaardhout gaan smeulen en uw vuur gaan smoren. Dit is niet wenselijk omdat het rendement enorm omlaag gaat en er schadelijke stoffen ontstaan. Bij een schoorsteen of rookkanaal van het juiste formaat is er voldoende natuurlijke trek. Hierdoor stijgt de rook door de onderdruk vanzelf omhoog en worden de verbrandingsgassen door de schoorsteen afgevoerd.

Controleer of u goed stookt. Let op de kleur van de vlammen en op de rook welke uit uw schoorsteen komt. Een goed vuur geeft heldergele en gelijkmatige vlammen en er zal weinig tot geen rook uit de schoorsteen komen. Deze rook (waterdamp) is bij een goede verbranding wit of kleurloos. Dankzij de hoge temperatuur van uw vuur ontstaat er een optimale verbranding en haalt u een zuinig en hoog rendement.

Oranje, donkere vlammen en/of donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is. Deze onvolledige verbranding ontstaat wanneer het openhaardhout te nat of vervuild is. Of wanneer er onvoldoende zuurstof en trek aanwezig is. Controleer dus regelmatig of u goed openhaardhout gebruikt en of u goed stookt.