Prijsstijging hout 2022, wat is de verwachting?

Haardhout Staatsbosbeheer

Het zal je vast niet ontgaan zijn: het leven wordt steeds duurder. Met de huidige inflatie en prijsstijgingen betaal je steeds meer voor producten, zo ook voor haardhout en aanverwante artikelen. Waar komen deze prijsstijgingen van het hout vandaan en wat zijn de verwachtingen voor 2022? In deze blog lees je meer over de oorzaken van de prijsstijgingen en de prognose voor de komende tijd.

Inhoudsopgave

Wat ligt ten grondslag aan de prijsstijgingen?

Voor de prijsstijgingen van hout is niet één oorzaak aan te wijzen, het zijn er meerdere. Voor haardhout zijn dit:

  • Duurdere grondstoffen
  • Houtschaarste
  • Oorlog Oekraïne-Rusland
  • Exportbeperkingen en exportbelastingen Rusland
  • Tekorten op de hout- en transportmarkt
  • Hogere kosten drogen haardhout

Hieronder bespreken we per punt waarom deze factoren van invloed zijn op de houtprijzen en wat dit doet voor onze prijzen.

Grondstoffen worden steeds duurder

Momenteel stijgt de prijs van grondstoffen enorm. Dit geldt zowel voor graan en olie als hout. De verwachting is dat de prijzen dynamisch blijven en door de tekorten alleen maar verder zullen stijgen. Waar eind 2021 de houtprijs nog even kort stagneerde, zien we deze in 2022 opnieuw fors oplopen. De steeds hogere prijs van grondstoffen en schaarste op de internationale markt veroorzaakt prijsstijgingen voor nagenoeg alle grondstoffen.

Prijsstijging hout 2022, wat is de verwachting?

Houtschaarste door Covid-19

Sinds 2021 is er houtschaarste in Europa. De coronapandemie en overheidsmaatregelen hebben ervoor gezorgd dat de houtproductie in veel landen is afgeschaald of helemaal stil heeft gelegen. Doordat er tijdens lockdowns (vrijwel) geen productie mogelijk was en de vraag naar hout onverminderd hoog bleef, zijn er tekorten ontstaan. De vraag is de afgelopen maanden enorm gestegen, zowel van particulieren als van landen zoals China, Canada en de Verenigde Staten.

Veel bedrijven uit deze landen begonnen in 2021 meer hout op te kopen in Oost-Europa. Dit heeft de prijs voor hout in 2021 enorm opgedreven. Zo steeg alleen al de bekisting van het hout met 350% in prijs. Door onvoldoende balans tussen vraag en aanbod zijn deze prijzen niet gestabiliseerd in 2022 maar juist toegenomen.

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland

Een andere belangrijke factor in de stijging van de houtprijzen is de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. De EU, de Verenigde Staten, Canada en andere landen hebben een groot sanctiepakket opgelegd aan Rusland en Belarus, wat direct gevolgen heeft voor het handelsverkeer tussen deze landen. Veel hout in Europa wordt geïmporteerd uit Rusland, maar door de sancties is de houtimport gestagneerd. Er kan nu uit Oekraïne ook geen hout meer worden geïmporteerd, wat de houtprijs verder opdrijft.

Exportbeperkingen van Rusland en extreme exportbelasting

Per 1 januari 2022 heeft Rusland exportbeperkingen ingesteld, waardoor de beschikbaarheid van Russisch hout is verminderd. Dit heeft de Europese import van Russisch hout direct beïnvloed. Door het sluiten van grensovergangen (29 van de 30 in totaal) is de export van hout beperkt. Na een extreme verhoging van de exportbelasting door Rusland, zijn de prijzen van hout verder gestegen. Deze exportbelasting is soms zelfs tot 80% verhoogd. Dit heeft uiteraard ook een negatief effect op de houtprijzen gehad.

Om een voorbeeld te geven: qua export van naaldhout staat Rusland op de tweede en Wit-Rusland op de zevende plaats in de wereld. Geen van deze landen exporteren het komende jaar haardhout. Dit zorgt ervoor dat de prijs van haardhout, die inmiddels met 100% gestegen is, de komende periode alleen maar verder oploopt.

In Nederland is 60% van alle haardhout afkomstig uit eigen land. De overige 40% procent wordt geïmporteerd uit Oost-Europa. Ondanks dat Golden Flame voor een zeer gering percentage haardhout uit deze landen betrekt, hebben de exportbeperkingen natuurlijk wel invloed op vraag en aanbod en de prijs. Het zorgt ervoor dat het einde van de prijsstijgingen nog niet in zicht is.

Grote tekorten op de hout- en transportmarkt

Hout wat geïmporteerd wordt, is duurder geworden. Er zijn minder chauffeurs beschikbaar, want veel Oost-Europese chauffeurs komen uit Oekraïne of Belarus. Deze chauffeurs worden nu opgeroepen voor hun nationale leger of zijn niet meer werkzaam in de transportsector, waardoor er meer vraag dan aanbod is. Ook importeert Rusland nu veel minder goederen dan voorheen. Eerder namen Russische chauffeurs die onderweg waren naar Nederland regelmatig onderweg een houtvracht mee, om leegrijden te voorkomen. Dit wordt nu niet meer gedaan, waardoor er minder transportmogelijkheden zijn. Alleen al in Oekraïne waren er voorheen 100.000 vrachtwagenchauffeurs die op de Europese markt reden. Door het wegvallen van deze transporteurs zijn de transportkosten van een kist hout in slechts enkele maanden tijd tot 180%-200% gestegen.

Ook containers worden momenteel amper ingezet voor transport. Daarbij bleek 2021 een ronduit dramatisch jaar voor het containervervoer te zijn (chronische tekort aan containers en de opstopping in het Suezkanaal). Met de blokkade van overzeese handelsroutes in Oekraïne door Rusland wordt transport wat eerst via containerschepen liep, nu met transport over land uitgevoerd. Er zijn echter veel meer vrachtwagens nodig om hetzelfde volume hout te kunnen transporteren. Daar komt bovendien nog bij dat niet alleen hout maar ook alle andere grondstoffen zoals graan en metaal nu via het land getransporteerd moet worden. Dat in combinatie met het personeelstekort zorgt voor stijgende prijzen.

(Energie)sancties drijven de prijs op

Door alle opgelegde sancties, zowel vanuit Rusland als vanuit de Europese politiek, zal de vraag naar hout toenemen. Dit komt onder meer door de klimaatplannen van de Europese Unie en de Europese sancties. Dit omvat onder andere het verbod op de aankoop, invoer en overdracht van steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen. Zo is er een invoerverbod voor hout, cement, meststoffen, visserijproducten en alcohol uit Rusland naar de EU. De prijs voor rondhout uit het bos is op dit moment vervier- of vervijfvoudigd en de transportkosten zijn meer dan verdubbeld. Dit is nu nog niet volledig verwerkt in de toeleveringsketen, maar zal ongetwijfeld ook bijdragen aan hogere prijzen.Prijsstijging hout 2022, wat is de verwachting?

Drogen haardhout wordt ook duurder

Het drogen van Golden Flame haardhout in onze droogkamers wordt voor een groot deel door de restwarmte van Biogasinstallaties gedaan. Hiervoor wordt (extra) gas verstookt om de kwaliteit en continuïteit van ons gedroogd haardhout te waarborgen, maar ook de gasprijzen zijn door het dak gegaan. Daar komen tevens duurdere kosten bij voor dieseltransport van en naar de fabriek, het magazijn en van magazijn naar de consument. Alle kosten zijn feitelijk gestegen, waardoor dit uiteindelijk hogere consumentenprijzen tot gevolg heeft.

Prognose houtprijs 2022/2023

Gezien de huidige geopolitieke situatie in Europa en de tekorten verwachten we dat de prijzen voor hout het komende seizoen verder zullen stijgen. De oorlog in Oekraïne, de sancties voor Rusland en Wit-Rusland, toenemende grondstofprijzen, schaarste, personeelstekorten en duurdere transporttarieven heb een prijsopdrijvend effect op de houtprijzen. Ook de achterstand die in 2021 is ontstaan, is voorlopig nog niet weggewerkt, waardoor de schaarste blijft.

Wat betekent dit voor onze klanten?

De aanhoudende tekorten op de hout- en transportmarkt zorgen voor ongekende prijsstijgingen die bijna niet bij te houden zijn. De markt is zeer onstabiel en de prijzen van grondstoffen en transport stijgen bijna wekelijks. Dit zorgt er naar verwachting voor dat de houtprijs in 2022 zal blijven stijgen. Uiteraard houden we onze klanten op de hoogte van de actuele ontwikkelingen van de houtprijzen.

Belia van Vliet