Hoe lang kun je stoken met 1 kuub hout?

Veelgemaakte fouten bij het stoken van hout

Het stoken van hout is natuurlijk een fijne manier om uw huis te verwarmen en tegelijkertijd te genieten van een aangename sfeer. Hout stoken moet veilig, efficiënt en zo milieuvriendelijk mogelijk worden gedaan. Toch worden er bij het stoken van hout fouten gemaakt die hier een negatieve invloed op uitoefenen.

Golden Flame geeft u inzicht in een aantal veelgemaakte fouten bij het stoken van hout, zodat u deze fouten effectief kunt voorkomen.

Veelgemaakte fouten bij het stoken van hout

Het gebruik van onjuist hout

Wat in de praktijk relatief vaak verkeerd gaat, is het gebruik van verkeerd hout voor het stoken. Het is altijd het best om gebruik te maken van goed gekloofd, droog hout. Dit brandt beter en voorkomt overmatige rookontwikkeling. Vaak wordt er onjuist hout gebruikt voor het stoken. Nat hout, wat betekent dat het vochtpercentage boven de 20 procent ligt, rookt sterk, brandt slecht en produceert schadelijke stoffen.

Zacht hout, zoals het hout van naaldbomen, bevat veel hars. Dit kan zorgen voor meer rook en een teerachtige opbouw in de schoorsteen. Ook het gebruik van afvalhout is niet veilig. Geverfd of behandeld hout kan giftige stoffen afgeven bij verbranding. Voor de beste resultaten gebruikt u droog en onbehandeld hardhout.

Te veel hout tegelijkertijd stoken

Een andere veelgemaakte fout is het te veel hout tegelijkertijd stoken. Dit kan ervoor zorgen dat er een onvolledige verbranding ontstaat en dat het vuur oncontroleerbaar wordt. Er ontstaat veel rook en het vuur is inefficiënt, doordat de overvolle kachel onvoldoende zuurstof krijgt.

Om een controleerbaar vuur te krijgen is het belangrijk om het hout in kleinere hoeveelheden aan de houtkachel toe te voegen. Dit maakt de verbranding schoner en u bent beter in staat om de intensiteit van het vuur onder controle te houden.

Onjuist aanmaakmateriaal gebruiken

Het gebruik van onjuist aanmaakmateriaal kan ernstige risico’s met zich meebrengen. Zo kunnen er explosies worden veroorzaakt wanneer er gebruik wordt gemaakt van benzine of een andere brandbare vloeistof. Gebruik altijd klein en droog aanmaakhout of aanmaakblokjes om een vuur effectief en veilig aan te steken.

Onjuist aanmaakmateriaal gebruiken

Overschatten van de warmtecapaciteit

De warmtecapaciteit van een houtkachel wordt vaak overschat. Dit is een fout die vervelende gevolgen kan hebben. Is de kachel te klein voor de ruimte, dan verwarmt deze de ruimte niet goed. Is de kachel juist te groot voor de ruimte, dan kan er oververhitting ontstaan.

Houd daarom bij het kiezen van een houtkachel altijd rekening met de grootte van de ruimte waarin de kachel zal worden geïnstalleerd. Lees de specificaties van uw houtkachel en zorg ervoor dat deze geschikt is voor uw verwarmingsbehoeften.

Niet voorbereid voor het stookseizoen

Een veelgemaakte fout die grote gevolgen kan hebben is het beginnen aan het stookseizoen zonder juiste voorbereiding. Opgehoopt roet en teer in de schoorsteen kan brand veroorzaken en het gebruik van nat hout kan uw houtkachel beschadigen.

Zorg dus voor een goede voorbereiding. Laat de schoorsteen voor het stookseizoen inspecteren en reinigen. Zorg er daarnaast voor dat u voldoende droog hout op voorraad heeft.

Niet regulier onderhouden

U kunt alleen veilig en efficiënt stoken wanneer u de houtkachel en schoorsteen regelmatig onderhoudt of laat onderhouden. Een veelgemaakte fout is het vergeten van dit onderhoud. Versleten afdichtingen kunnen de efficiëntie verminderen, terwijl opgehoopt teer en roet in de schootsteen brand kan veroorzaken.

Zorg daarom altijd voor regulier onderhoud van zowel de houtkachel als de schoorsteen. Dit zorgt ervoor dat u veilig en efficiënt kunt stoken zonder veiligheidsrisico’s te nemen. Wanneer u het onderhoud zelf niet uit kunt of wilt voeren, dan kunt u hiervoor een ervaren en erkende partij inschakelen.

Onjuiste ventilatie tijdens stoken

Een veelgemaakte fout is het negeren van de behoefte aan ventilatie. Dit kan ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld door het binnenhouden van koolmonoxide. Dit gas ziet en ruikt u niet, waardoor het ook wel een ‘sluipmoordenaar’ wordt genoemd. Koolmonoxidevergiftiging heeft vaak een dodelijke afloop. Ventilatie is daarom heel belangrijk.

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van uw houtkachel niet geblokkeerd zijn en dat er een goede luchttoevoer bestaat voor een efficiënte verbranding. Daarnaast is het belangrijk om een koolmonoxidemelder in de buurt van uw houtkachel te plaatsen.

Lokale verbrandingsregels negeren

Het negeren van lokale verbrandingsregels kan leiden tot boetes en gezondheidsrisico’s. In perioden waarin de omgeving te maken heeft met een slechte luchtkwaliteit, zoals door smog of Saharazand, kan er een lokaal stookverbod worden ingesteld.

Stoken in deze perioden zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit verder afneemt. Daarnaast is het belangrijk dat uw houtkachel altijd voldoet aan de geldende milieunormen. Nieuwe, moderne houtkachels dienen aan de EcoDesign richtlijnen te voldoen om een lagere uitstoot te garanderen.

Cor Dees