Openhaard of houtkachel reinigen

houtkachel-laten-plaatsen-let-hierop

Het laten plaatsen van een houtkachel is een mooie keuze. Houtkachels zorgen niet alleen voor een fijne, aangename warmte. Ze zorgen ook voor een gezellige sfeer en een gevoel van ontspanning. Het is heerlijk om op een koude avond te genieten van de warmte, de geur, het vuurspel en het geluid van knisperend hout. Voordat u hiervan kunt gaan genieten, komt u natuurlijk voor nog een aantal keuzes te staan als het gaat om het uitkiezen en laten installeren van uw houtkachel. Er zijn hierbij een aantal aandachtspunten om rekening mee te houden. Wij geven u graag inzicht in de belangrijkste punten.

De juiste plek kiezen voor uw houtkachel

Op de eerste plaats is het belangrijk om te kijken waar u de houtkachel wilt gaan plaatsen. Een goede plaatsing van uw houtkachel is namelijk belangrijk om een aantal redenen. Een heel belangrijke reden is dat u zeker wilt zijn dat de warmte zich goed door de hele ruimte kan verspreiden. Daarnaast is het belangrijk dat de rookafvoer goed kan worden geïnstalleerd op de juiste plek. Voor een goede plaatsing van een houtkachel is het belangrijk dat er voldoende afstand tot de ramen en deuren bestaat, zodat tocht kan worden voorkomen. Daarnaast is het ook belangrijk om hoeken te vermijden, omdat de warmte daar ‘gevangen’ kan blijven zitten.

Afmetingen en capaciteit: wat past bij uw ruimte

Een ander belangrijk punt om op te letten is de afmeting van de houtkachel. Kiest u voor een te grote houtkachel voor de ruimte, dan kan de ruimte snel oververhit raken. Kiest u juist voor een houtkachel die voor de ruimte iets te klein is, dan biedt deze onvoldoende warmte om de hele ruimte goed te kunnen verwarmen. De capaciteit van de kachel moet in verhouding staan tot de grootte van de ruimte waarin de houtkachel wordt geplaatst.

Ventilatie en luchttoevoer: essentieel voor een goede werking

Ventilatie en luchttoevoer vragen zeker aandacht. Een goede verbranding in uw houtkachel vereist voldoende toevoer van verse lucht. Zorg ervoor dat de ruimte waarin de kachel staat goed geventileerd is. Een goede ventilatie en luchttoevoer zijn niet alleen belangrijk voor een zo efficiënt mogelijke werking van uw houtkachel, maar ook voor uw gezondheid. Dit is dus zeker een belangrijke factor om op te letten. Dit betekent overigens zeker niet dat u de hele dag een raam open moet laten staan. Een half uurtje een raam open om de lucht binnen te verversen is ook prima.

Veiligheidsnormen en -afstanden tot brandbare materialen

Veiligheid heeft natuurlijk altijd prioriteit. U wilt zeker zijn dat u op een veilige en verantwoorde manier gebruik kunt maken van uw houtkachel. Houd rekening met de voorgeschreven veiligheidsafstanden tot brandbare materialen, zoals gordijnen, meubels en muren. Deze afstanden variëren per houtkachel en moeten strikt nageleefd worden om brandgevaar te voorkomen. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij het kiezen van uw houtkachel, zeker wanneer de ruimte waarin deze komt te staan van kleiner formaat is. Er moet voldoende ruimte om de kachel heel blijven bestaan met het oog op een goede veiligheid.

Installatie door professionals versus zelf doen

Het kan heel verleidelijk zijn om zelf een houtkachel te installeren. Toch is dit sterk af te raden. Het kan voor risico’s zorgen die u niet wilt nemen. Wettelijk is het verplicht om een haard of houtkachel te laten installeren door een CO-Vrij gecertificeerd bedrijf. Professionals met deze certificering zijn getraind om de houtkachel veilig en volgens de geldende normen en voorschriften te installeren. Zo bent u verzekerd van een veilige en optimale werking.

Rookkanaal en afvoer: cruciale aandachtspunten

Het spreekt voor zich dat de houtkachel op de juiste wijze moet worden geïnstalleerd, maar datzelfde geldt ook voor het rookkanaal. Deze moet niet alleen goed geïnstalleerd worden, maar ook correct geïsoleerd zijn. Dit is belangrijk voor een veilige afvoer van de rookgassen die vrijkomen bij het gebruik van de houtkachel. Onjuiste installatie kan leiden tot lekkages, brandgevaar en een inefficiënte verbranding.

Subsidies en vergunningen: wat u moet weten

Het is altijd belangrijk om na te gaan welke subsidies er mogelijk in uw gemeente beschikbaar zijn voor de aanschaf van een milieuvriendelijke houtkachel. Daarnaast kan het zijn dat het in uw gemeente verplicht is om een vergunning aan te vragen voor de installatie van een rookkanaal. Informeer vooraf bij uw gemeente naar de geldende regels en mogelijke financiële voordelen.

Onderhoud en schoonmaken: voor een lang kachelplezier

Regelmatig onderhoud en schoonmaken van zowel uw houtkachel als het rookkanaal verlengen niet alleen de levensduur, maar zorgen ook voor een veilige en efficiënte verbranding. Reinig alles met regelmaat en voer klein onderhoud uit. Aanvullend is het aan te raden om minimaal eens per jaar een grondige reiniging en inspectie uit te laten voeren door een CO-Vrij gecertificeerd bedrijf.

Belia van Vliet